Historie PV3S PldvK vz. 53/59

Vývoj samohybné varianty protiletadlového dvojkanonu vz.53 byl realizován pod krycím názvem "JEŠTĚRKA". Podvozky dodávala PRAGA a čtyřmístné pancéřové karoserie pocházely ze Slovenska. Základní změny v konstrukci dvojkanonu byly tři:

1) Byla zkonstruována zcela nová skříňová obdélníková spodní lafeta uchycená na korbu vozidla. Pomocí navijáku a lyžin vezených na zádi korby ji bylo možno spustit na zem. Tam spočívala na čtyřech teleskopických opěrkách.

2) Překonstruovaný způsob zásobování kanonu náboji. U Ještěrky měl každý kanon segmentový zásobník na 50 nábojů nasazovaný shora.Ten se plnil pomocí navijáku a nasazovali jej dva nabíječi. Ti byli vezeni zády ke směru jízdy v pancéřové kabině.

3) Opancéřování prostoru střelce. Z takto vzniklé pancéřované kabiny bylo možno vést palbu i za krátkých zastávek při přesunu.

Jeho tvůrci byli především oba původní konstruktéři ing. J.Pech a ing. M.Kotík. Druhý z této dvojice, ing. Kotík, se již podílel i na rekonstrukcí kanonu. Je autorem nové protiodrazové pojistky a také zásobníku.

Na svou dobu byl tento dvojkanon kvalitním bojovým prostředkem a byl dodáván i do zahraničí, např. do Jugoslávie. Výrobcem kanonu byla zpočátku Zbrojovka Vsetín, ale později byla celá výroba přenesena do podniku Škoda Plzeň.

 

Pro zpracování použity materiály : (5)

 

© FraJa SW 2005